بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن – ایسنا

کار در معدن همواره یکی از مشاغل سخت در تمام جهان شناخته می‌شود. کار سنگین، ایجاد آسیب‌های شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و... از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که کارگران معدن با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و در این بین نیز نمی‌توان از بروز بیماری‌هایی که به واسطه این شغل بروز می‌کنند، غافل بود.فاطمه صادقی - رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار وزارت ...

ادامه مطلب