سفر تعدادی از سفیران مقیم ایران به استان کرمان

تعدادی از سفرای مقیم ایران به همراه رایزن‌های اقتصادی این کشورها، از بخشی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان کرمان در شهرستان‌های سیرجان و رفسنجان دیدار کردند. در حاشیه این برنامه که چهارشنبه و پنجشنبه (نهم و دهم آبان) ...

ادامه مطلب