زنی که با علوم شاعرانه «جادوگر اعداد» شد

روش خود را «علوم شاعرانه» توصیف می‌کرد؛ «نخستین برنامه‌نویس تاریخ» معتقد بود هرچیزی که قابلیت تبدیل شدن به اعداد را داشته باشد، مانند موسیقی، الفبا یا تصاویر، توانایی محاسبه شدن و تغییر کردن توسط کامپیوترها را دارد. به گزارش ...

ادامه مطلب