توسعه خدمت رسانی به هیات های مذهبی افزایش یافت

سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات، توسعه خدمات رسانی به هیات های مذهبی سراسر کشور را افزایش داد. به گزارش ایسنا، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته بین سازمان تبلیغات اسلامی با وزارت ارتباطات، برای توسعه خدمات رسانی به هیات ...

ادامه مطلب